Tulokset

Tutkimusjulkaisut

Esitysmateriaalit

Aineistot

Helppokäyttöisiä satelliittikuva-aineistoja luonnon tilan seurantaan

Yksi Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) tavoitteista on edistää kaukokartoitustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä Suomen luonnon tilan seurannassa. Syken Avoin tieto -palveluun on viety FEO:ssa jalostettuja mahdollisimman helppokäyttöisiä kaukokartoitustuotteita, joista esittelemme tässä kaksi esimerkkiä.