Tulokset

Tutkimusjulkaisut

Esitysmateriaalit

FEO-webinaarit alkavat!

Suomen ekosysteemiobservatorio FEO tulee päätökseensä huhtikuun lopussa 2024. Hankeen töitä tullaan esittelemään kolmiosaisessa webinaarisarjassa.

Aineistot

Luontokadon torjunta edellyttää laadukasta tietoa ja hyvää yhteistyötä – ehdotus Kansalliseksi luontotiedon kehittämisohjelmaksi julkaistu

Laadukkaalle luontotiedolle on yhteiskunnassa suuri tarve, sillä luontokadon torjuminen vaatii kattavaan tietopohjaan perustuvia ratkaisuja. Ensimmäistä kertaa Suomessa suuri joukko eri alojen organisaatiota on yhdistänyt voimansa luontotiedon laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Luontotiedon kansallinen koordinaatioryhmä (Lukki) on julkistanut 17 organisaation yhteisen ehdotuksen Kansalliseksi luontotiedon kehittämisohjelmaksi vuosille 2024–2035.

Helppokäyttöisiä satelliittikuva-aineistoja luonnon tilan seurantaan

Yksi Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) tavoitteista on edistää kaukokartoitustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä Suomen luonnon tilan seurannassa. Syken Avoin tieto -palveluun on viety FEO:ssa jalostettuja mahdollisimman helppokäyttöisiä kaukokartoitustuotteita, joista esittelemme tässä kaksi esimerkkiä.