FEO-webinaarit alkavat!

Suomen ekosysteemiobservatorio FEO -hanke tulee päätökseensä huhtikuun lopussa 2024. Hankeen töitä tullaan esittelemään kolmiosaisessa webinaarisarjassa.

Kuvat: Adobe Stock, Syke Tarkka-palvelu, Riku Lumiaro

Webinaarisarjan aloittaa tutkija Ari-Pekka Auvisen ja erikoissuunnitelija Aapo Kahilaisen esitys Luonnontilasta ja indikaattoreista päätöksenteossa:

Suomi on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Mistä tiedämme, miten onnistumme? Miten tavoitteen saavuttamista voidaan mitata? Toisin kuin ilmakehän lämpötilalle, luonnon monimuotoisuudelle ei ole yhtä mittaria. Luonnon tilaa kuvaavien indikaattoreiden avulla on kuitenkin mahdollista tiivistää suuri määrä luontoseurannoista saatavaa tietoa ymmärrettävään muotoon. Niiden ohjaamana voimme tehdä luontokadon pysäyttämistavoitteesta mitattavan ja konkreettisen.

Webinaarisarjan toisessa osassa 1.3.2024 päästään kuulemaan luontotiedon hallinasta tutkija Suvi Kolun, erikoistutkija Markus Törmän, erikoistutkija Veera Norroksen, sekä tutkija Tiina Laamasen johdolla.

Luontotiedon tuottamisen vastuut ovat jakautuneet Suomessa usealle eri taholle ja tämän vuoksi luontotieto on osin sirpaleista ja sitä on haasteellista löytää. Monet historialliset aineistot ovat vaarassa hävitä, mutta ilman niitä ei ole vertailukohtaa luonnossa tapahtuville muutoksille. Lisäksi tarvitaan uusia seurantamenetelmiä. Näitä ovat muun muassa kaukokartoitus sekä molekyylibiologiset menetelmät, kuten eDNA. Näiden uusien ja tehokkaiden menetelmien haasteena ovat kuitenkin valtavat aineistomassat, joiden hallinnalle ja jakelulle ei ole olemassa vielä yhtä yhteisesti hyväksyttyä mallia.

FEO-hanke on kehittänyt luontotiedon hallintaa. Hankkeen tutkijat ja asiantuntijat ovat parantaneet vanhojen arvokkaiden aineistojen saatavuutta ja kehittäneet uusia tehokkaita kaukokartoitus- ja eDNA menetelmiä luonnon tilan seurantaan.

FEOn webinaarien kolmannessa osassa päästään kuulemaan ekosysteemitilinpidosta erikoistukija Pekka Hurskaisen ja tutkija Tytti Jussilan johdolla. Lisäksi saamme kuulla kommenttipuheenvuoron Tilastokeskuksen yliaktuaari Johanna Pakariselta.

Ekosysteemitilinpito kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa ekosysteemien laajuudesta, tilasta sekä niiden tuottamista palveluista ja käytöstä. Euroopan Unioni on ehdottamassa tilastoasetuksen muutosta, joka velvoittaisi EU:n jäsenmaat raportoimaan näistä määräajoin. Mutta mistä siis onkaan kyse ja mitä nämä velvoitteet pitävät tarkemmin sisällään. Syken tutkijat ovat selvittäneet mahdollisuuksia vastata näihin kysymyksiin FEO-hankkeessa tehdyissä selvityksissä.

Webinaarien aiheet ja aikatulu

Esitysmateriaalit:

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta