Vanhoja luontoaineistoja pelastamassa

1990-luvun pienvesi-inventointien tiedot saatavilla paikkatietona

Yksi Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) tavoitteita on saattaa vanhoja luontoaineistoja laajemmin käyttöön ja helposti saavutettavaksi. On tärkeää estää näiden usein vain paperisessa muodossa olevien arvokkaiden tietojen katoaminen. 

1990-luvulla tehtiin valtakunnallinen pienvesien inventointi. Pienvesiin sisältyvät mm. purot, lähteet, lammet ja vaikkapa fladat ja kluuvijärvet. Näiden inventointien aineistot on koottu raporteista ja digitoitu Sykessä ja ELY-keskuksissa yhdenmukaiseen muotoon. Pistemuotoisia kohteita on lähes 1000 ja aluemaisia 1200. Aineistoon sisältyvät myös kohdekuvaukset, jotka ovat myös erillisessä excel-taulukossa. Nekin raportit, jotka eivät ole saatavilla verkosta, on skannattu.

Nyt paikkatietoaineisto metatietoineen on saatettu jakoon SYKEn avoimen tiedon palvelussa. Sitä voi käyttää erilaisiin selvityksiin ja kohteiden tilan muutoksen seurantaan.

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta