Uusi julkaisu mallintamisen ja osallistavien menetelmien synergioista kestävyysmurroksessa

Julkaisussa pohditaan miten mallit ja osallistamisprosessit voisivat tukea ja vahvistaa toisiaan, sekä yhdessä edistää kestävyysmurrosta. Havainnot pohjaavat FEO-hankkeessa tehdyn työn lisäksi kirjoittajien kokemuksiin biodiversiteettipolitiikan valmistelussa, ja GODICO-hankkeessa tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen.

Kolme pääviestiä ovat:

  1. Osallistamisprosessien avulla voidaan käsitellä mallien sisältämiä valtasuhteita ja niissä tapahtuvia muutoksia, sekä tuoda uusia näkökulmia kysymyksenasetteluun.
  2. Mallinnuksella voidaan puolestaan visualisoida tarvittavien muutosten ajallista ja spatiaalista laajuutta, ja varmistaa, että toimintaa ohjataan vaikuttavasti.
  3. Muutosta on vaikea hallita tai ohjata, mutta mallien avulla haluttuja tulevaisuudenkuvia voidaan hahmotella takautuvasti, ja näin tunnistaa muutospolkuja.

Lehtiniemi Heidi & Paloniemi Riikka: Transformation happens in the unbelievable: Using participatory modelling to pave realistic paths towards idealistic futures. GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 32, Number 3, 2023, pp. 283-286(4) https://doi.org/10.14512/gaia.32.3.3

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta