Palvelukuvaus

FEOSuomi.fi on Suomen ympäristökeskus SYKEn  ylläpitämä verkkopalvelu.

FEOSuomi.fi on 
Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO – Finnish Ecosystem Observatory) -hankkeen verkkosivusto. FEO-hanke kokoaa yhteen hajallaan olevia luonnon tilan seurantaa tukevia toimintoja ja kehittää tutkimus- ja seurantainfrastruktuurien puutteellisia osia. Hanke edistää havaintoverkostojen, kaukokartoitusaineistojen, analyysialgoritmien sekä avoimien aineisto- ja raportointituotteiden hyödyntämistä ja kehitystyötä.

Verkkopalvelua julkaistaan suomeksi sekä hieman suppeammin englanniksi.

Tekijänoikeudet

FEOSuomi.fi:hin voi linkittää vapaasti ja sen sisältämää tekstiaineistoa voi hyödyntää hyvän tavan mukaisesti. Kuvamateriaalin käytöstä on sovittava erikseen FEO-hankkeen vastuuhenkilö Peter Kullbergin  kanssa. FEOSuomi.fi:n aineistoja käytettäessä tulee mainita lähde.

Palvelun käyttäjistä ei kerätä rekisteriä

Palvelun käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Sähköpostiosoitetta ja/tai muita yhteystietoja kysytään palautteen yhteydessä. Käyttäjä voi lähettää palautteen nimettömänä, mutta yhteystiedot tulee antaa, jos haluaa vastauksen palautteeseen.

Evästeiden käyttö ja käytön seuranta

FEOSuomi.fis:ssä käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Kerättäviä tietoja ovat mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Vastuu

Suomen ympäristökeskus vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä.
Suomen ympäristökeskus pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa keskeytyksettä. Käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan eikä SYKE vastaa mistään palvelun käytön seurauksena syntyneestä vahingosta. Näin ollen SYKE ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, aineiston sisällön muuttamisesta tai palvelun ylläpidon lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.