Työpaketit

Työpaketit

FEO-hanke on jaettu kuuteen osakokonaisuuteen, joista kullakin on oma erityisalueensa
  • Työpaketti 1 edistää ympäristötiedon ja indikaattoreiden käytettävyyttä osana päätöksenteko­prosesseja.
  • Työpaketti 2 vie kehitettyjä menetelmiä käytäntöön. Tehtäviin kuuluu kuntien luontotietotarpeisiin vastaaminen, hiilineutraalin maankäytön ja elinympäristöjen hoidon yhdistäminen sekä luonto- ja lintudirektiivi­raportoinnin, luontotyyppien uhanalaisuus­arvioinnin ja Luonnontila.fi -sivuston indikaattorien ja ekosysteemitilinpidon kehittäminen.
  • Työpaketti 3 kokoaa yhteen hajanaisia aineistoja ja kehittää seurantaverkostoa.
  • Työpaketti 4 edistää kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä luonnon tilan seurannassa.
  • Työpaketti 5 kehittää malleja monimuotoisuus- ja hiilivarantojen seurantaan.
  • Työpaketti 6 kehittää FEOn tietovirtojen hallintaa ja yhteensovittamista.

Lue lisää

Työpaketti 1: Ympäristötiedon käyttö yhteiskunnassa ja päätöksenteon tukena

Työpaketti 2: Käytännön sovellukset ja testaukset

Revontulet järven yllä

Työpaketti 3: Maasto­inventointi­aineistojen ja havainto­verkostojen tehot irti

Merikallio

Työpaketti 4: Kaukokartoituksen mahdollisuudet käyttöön

Työpaketti 5: Biodiversiteetti- ja ekosysteemimallit jalostamaan tietoa

Portaat Saanalle

Työpaketti 6: Tietojärjestelmät - Yhteentoimivat tietovarannot ja tiedon tuotannon prosessien hallinta


Työpaketti 1: Ympäristötiedon käyttö yhteiskunnassa ja päätöksenteon tukena


Työpaketti 2: Käytännön sovellukset ja testaukset

Revontulet järven yllä


Työpaketti 3: Maasto­inventointi­aineistojen ja havainto­verkostojen tehot irti

Merikallio


Työpaketti 4: Kaukokartoituksen mahdollisuudet käyttöön


Työpaketti 5: Biodiversiteetti- ja ekosysteemimallit jalostamaan tietoa

Revontulet järven yllä


Työpaketti 6: Tietojärjestelmät - Yhteentoimivat tietovarannot ja tiedon tuotannon prosessien hallinta