Suomen ekosysteemiobservatorio - FEO
FEO luo kansallisen yhteistyömallin ja tietoalustan tukemaan ekosysteemien tilan laajamittaista seurantaa, arviointia ja tutkimusta
Lue lisää FEO:sta
Datavirtojen hallinta
FEO kehittää biodiversiteetti-, ekosysteemi- ja ekosysteemipalvelutiedon hallintaa, jotta tieto olisi helposti hyödynnettävissä niin viranomaisille, tutkijoille kuin kansalaisillekin.
Lue lisää datavirtojen hallinnasta
Seurantamenetelmien modernisointi
FEO kehittää biodiversiteetin ja ekosysteemien tilan seurantaa kaukokartoitukseen, järjestelmällisiin inventointeihin ja tekoälyyn perustuvien ratkaisujen avulla.
Lue lisää seurantamenetelmistä
Tuotetun tiedon ja päätöksenteon yhteensovittaminen
FEO tukee luontotiedon hyödyntämistä osana päätöksentekoa edistämällä tiedon saavutettavuutta, avoimuutta ja käytettävyyttä.
Lue lisää päätöksenteosta
Previous slide
Next slide

FEO Suomi

FEO kokoaa yhteen hajallaan olevia luonnon tilan seurantaa tukevia toimintoja ja kehittää tutkimus- ja seuranta­infrastruktuurien puutteellisia osia. Hanke edistää havainto­verkostojen, kaukokartoitus­aineistojen, analyysi­algoritmien sekä avoimien aineisto- ja raportointi­tuotteiden hyödyntämistä ja kehitystyötä. Erilaisten digitaalisten aineistojen nopeasti kasvava määrä, aineistojen lisääntynyt avoimuus ja saavutettavuus sekä analyysi- ja mallinnus­menetelmien kehitys tekevät järjestelmän pystyttämisestä nyt ajankohtaista.

Lue lisää

Maisemakuva

Työpaketit

Nelivuotinen FEO-hanke on jaettu kuuteen osakokonaisuuteen, joista kullakin on oma erityisalueensa.

Bongarit valossa

Yhteistyötahot

Toimivan yhteistyöverkoston aikaansaaminen on yksi hankkeen päätavoitteista.

Revontulia järven yllä

Tulokset

Luotettava, avoin ja ajanmukainen tieto tukee demokraattista päätöksentekoa.

Maisemakuva

Työpaketit

Nelivuotinen FEO-hanke on jaettu kuuteen osakokonaisuuteen, joista kullakin on oma erityisalueensa.

Bongarit valossa

Yhteistyötahot

Toimivan yhteistyöverkoston aikaansaaminen on yksi hankkeen päätavoitteista.

Revontulia järven yllä

Tulokset

Luotettava, avoin ja ajanmukainen tieto tukee demokraattista päätöksentekoa.

Ajankohtaista

Suomen ekosysteemiobservatorio tuo luontotiedon kaikkien saataville

Suomen ekosysteemiobservatorio -hankkeessa (Finnish Ecosystem Observatory, FEO, 2020–2024) kartoitettiin biodiversiteetti- ja ekosysteemitiedon nykytila Suomessa. Hankkeessa selvitettiin maastohavaintoihin, kaukokartoitukseen, molekyylibiologisiin menetelmiin ja mallinnukseen perustuvien seurantamenetelmien käyttöä sekä arvioitiin niiden tulevia käyttömahdollisuuksia.