Lintulajien mallinnuksesta apua suojelun ja metsien käytön suunnitteluun

Uusi julkaisu tarkastelee lintulajien mallinnusta metsien suojelun ja käytön suunnittelun apuna. Työssä tutkittiin kuuden metsien korkeaa monimuotoisuutta indikoivan lintulajin pesimämetsien esiintymistä Suomessa. Näiden lintulajien pesimämetsiä luonnehtii mm. monimuotoinen kääpä- ja kovakuoriaislajisto. Tutkitun kuuden lintulajin pesimämetsien piirteitä selvitettiin rengastuksesta saatujen pesäpaikkatietojen, ympäristön puustotietojen ja maapeitetietojen perusteella.

Lajeille suotuisien metsiköiden esiintymisen ennusteet koko Suomeen tehtiin MaxEnt-ohjelmalla. MaxEnt on niin sanottu maksimientropia (maximum entropy) malli, joka käyttää tiedossa olevia esiintymispaikkoja ennusteiden pohjana. Indikaattorilintulajien pesimämetsien ennustetut korkean todennäköisyyden alueet olivat monella lajilla keskittyneet suojelualueille, mutta huomattava osa niistä oli myös suojelualueiden ulkopuolella. Näiden alueiden huomioiminen suojelualueiden ja metsien käytön suunnittelussa on tärkeää.

Linkki artikkeliin: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.2505

Aarnimetsää Kotisen alueella
Kuva: Riku Lumiaro

Teksti: Raimo Virkkala

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta