Barriers and enablers of use of ecosystem accounting. Arola Terhi, Pro gradu (2023)

FEO-hankkeessa toteutetussa Pro gradu -tutkielmassa kartoitettiin ekosysteemitilinpidon käytön esteitä ja mahdollistajia kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Tutkimuksen kolme pääviestiä ovat: 1. Tilien toteuttaminen kattavasti vaatii riittävien resurssien varmentamisen. 2. Ekosysteemitilinpito vaatii osaamista ja dataa monesta eri organisaatiosta, joten on tärkeää, että yhteistyön muodosta, rooleista ja vastuista sovitaan. 3. Esteet ja mahdollistajat ovat toisistaan riippuvaisia, joten yhden kategorian edistäminen johtaa positiiviseen kierteeseen, jota hyödyntämällä tilien käytettävyyttä voidaan edistää tehokkaasti.

Terhi Arola. (2023) Barriers and enablers of use of ecosystem accounting. Pro gradu, Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/565000

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta