Työpaketti 6: Tietojärjestelmät - Yhteentoimivat tietovarannot ja tiedon tuotannon prosessien hallinta

Työpaketin esittely

Tehtäväkokonaisuuden tarkoitus on kehittää luontotiedon ja erityisesti luontotyyppitietojen tiedonhallintaa. Tietovirtojen ja prosessien kehittämisellä palvellaan tiedon tuottajia, jalostajia ja käyttäjiä tunnistamalla ja sujuvoittamalla prosessien eri vaiheita. Tuloksena luontotiedon käsittelyn hallinta paranee ja tietoa jaetaan sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Taustaa

Eri tiedontuottajien yhteentoimivat tietovarannot luovat perustan kerätyn tiedon järkevälle ja täysimittaiselle hyödyntämiselle. FEOssa käsiteltäviä tietoaineistoja tuottavat mm. Lajitietokeskus (LUOMUS, Helsingin yliopisto), Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja eri tutkimuslaitokset, erityisesti SYKE, Luke ja GTK.

FEO-hankkeessa mahdollistetaan olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja niiden rajapintoihin tukeutuva ajantasainen ja alueellisesti skaalautuva tarkastelu.

Työpaketin vetäjä

Suunnittelija
Eetu Jutila
eetu.jutila@syke.fi

Kehittämistarpeita on tunnistettu

Tietoaineistojen saatavuutta on parannettava, sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta lisättävä. Prosessien tunnistamiseen ja toistettavuuteen mm. luontoon liittyvissä raportoinneissa ja niiden tulosten jakelussa tarvitaan kohennusta. Tulokset voidaan tuoda entistä paremmin näkyville moderneilla tiedon jakeluratkaisuilla.

Työpaketin tavoitteet

  • Luonto- ja erityisesti luontotyyppitiedon tiedon hallinta on sujuvaa
  • Tietovarannot ovat yhteentoimivia ja vaivattomasti saatavilla
  • Tiedontuotannon prosessit esitellään selkeästi ja ne ovat toistettavissa
  • Luontotiedon jalostamis-, visualisointi- ja jakeluratkaisuja on kehitetty

Aluksi kuvataan tiedontuotannon nykytilaa ja määritellään hyödyllisimmät kehityskohteet osana kokonaisprosesseja. Tiedon tarpeet, lähteet ja tietovirrat kuvataan hyvin ja järjestetään yhteisen tekemisen pohjaksi. Tietoa ja sen tulkintoja tuotetaan ja jaetaan sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Luontotietojen hallinta ja yhteensovittaminen palvelee hankkeen muita työpaketteja poikkileikkaavasti ja liittyy saumattomasti niiden ydinratkaisujen kehittämiseen.

Luontotietoja tuottava verkosto on laaja, ja yhteistyö tiedon tuotannossa ja käytössä lujittuu projektin kuluessa.