Mikä on Lukki-ryhmä?

Lukki-ryhmän esittely

Lukki eli Luontotiedon kansallinen koordinaatioryhmä koostuu 17:sta eri jäsenorganisaatiosta, joiden tarkoituksena on yhdessä kehittää Suomessa tuotettavaa luontotietoa, sen käyttöä ja jakamista. Ryhmän perustamisen taustalla on nykyinen paikoin puutteellinen tietopohja esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen seurannassa. Tietoaukot tulee täydentää, jotta voidaan tehdä tarvittavia poliittisia päätöksiä luontokadon pysäyttämiseksi. Olemassa olevia tietoja ei käytetä tällä hetkellä niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista, osin siksi, etteivät tiedon tuottajien ja käyttäjien tarpeet aina kohtaa.

Lukki-ryhmän tavoitteena on saattaa alkuun Luontotiedon kansallinen kehittämisohjelma (ks. tarkemmin: https://feosuomi.fi/luontokadon-pysayttaminen-vaatii-kattavampaa-luontotietoa-ja-poikkihallinnollista-yhteistyota/). Ohjelman tarkoituksena on luoda keskitetty malli kansalliselle luontotiedon hallinnoimiselle, vahvistaa ja kehittää luontotietoa temaattisten kokonaisuuksien kautta: 1) luontotyyppi- ja lajiseurannat, 2) tiedon yhteentoimivuus, 2) tutkimus ja uusien menetelmien käyttöönotto ja soveltaminen, sekä 4) tiedon käyttö. Ehdotus kansallisesta kehitysohjelmasta valmistuu vuoden 2023 lopussa.

Lista jäsenistä

Sihteeristö

 • Suomen ympäristökeskus Syke
  • Petteri Vihervaara, puheenjohtaja
  • Ida Palmroos
  • Heidi Lehtiniemi

Etunimi.sukunimi@syke.fi

Jäsenistö

 • CSC
 • ELY-keskus
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Helsingin yliopisto
 • Ilmatieteenlaitos
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Maanmittauslaitos
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Metsähallitus
 • Metsäkeskus
 • Sitra
 • Tilastokeskus
 • Valtiovarainministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Ympäristötiedon foorumi