Tuntureiden luontotyypit ja tunturikoivikoiden tila näkyviin

-Kun kaukokartoitus, tekoäly ja asiantuntijatyö yhdistetään, syntyy ainutlaatuisia tuloksia.

Kuusikymmentä asiantuntijaa kokoontui luontokeskus Haltiaan Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitusprojektin loppuseminaariin ja etäosallistujia oli tätäkin enemmän.
Metsähallituksen luontopalvelut ja Suomen ympäristökeskus kartoittivat lähes kolme miljoonaa hehtaaria pohjoisia luontoalueita 10 x 10 m tarkkuudella.

Maa-alueesta 82 % onnistuttiin tulkitsemaan kaukokartoituksen avulla yli 80 % luotettavuudella Metsähallituksen käyttämän luontotyyppiluokituksen mukaisesti. Hankkeessa kerättiin mittava maastoaineisto, josta riitti niin tulkintamallien opetukseen kuin lopputuloksen validointiinkin. Luokkien tulkintatarkkuuksien välillä oli toki eroja ja kartoitusmenetelmien soveltuvuudesta saatiin arvokasta tietoa.

Tulokset tulevat laajemmin nähtäville loppuraportissa ja avoimina aineistoina myöhemmin keväällä. Hankkeessa julkaistiin myös suosituksia tulevaisuuden seurantoihin.

Kuva seminaariesityksestä.
Palaute tapahtumasta oli myönteistä: ”Todella kattava , monipuolinen ohjelma ja oikein hyvät esitysmateriaalit! Huikea hanke!”

Lisätietoja ja seminaariesitykset: https://www.metsa.fi/projekti/yla-lapin-kaukokartoitus/

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta