Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 paikkatietoaineistoja julkaistu

SYKEn avoin tieto -palveluun on viety luontotyyppien esiintymäaineistoja. Avoimia aineistoja voi ladata itselleen ja katsoa rajapinnasta tai karttapalvelusta. Aineistoja on ryhmistä tunturit, sisävedet ja rannat, metsät, kalliot ja kivikot sekä Itämerien luontotyypit.

Karttakuva kallioiden ja kivikoiden aineistosta.
Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistoja kartalla. @SYKE, Taustakartta MML/WMTS 11/2022

Aineistojen kuvauksia voi katsoa SYKEn metatietopalvelusssa. Kirjoita hakuruutuun ”FEO” ja valitse avainsanoista ”luontotyyppien uhanalaisuus”. Mukana on myös viranomaisille tarkoitettuja aineistoja, jotka ovat käytettävissä ainoastaan ympäristöhallinnon sisäisessä paikkatietojärjestelmässä.

Avoin tieto -sivut
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto

SYKEn metatietopalvelu
https://ckan.ymparisto.fi/

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta