Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 paikkatietoaineistoja julkaistaan

SYKEn avoin tieto -palveluun on tulossa luontotyyppien esiintymäaineistoja marraskuun lopussa. Avoimia aineistoja voi ladata itselleen ja katsoa rajapinnasta tai karttapalvelusta. Aineistoja on ryhmistä tunturit, sisävedet ja rannat, metsät, kalliot ja kivikot sekä Itämerien luontotyypit.

Karttakuva kallioiden ja kivikoiden aineistosta.
Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistoja kartalla. @SYKE, Taustakartta MML/WMTS 11/2022

Aineistojen kuvauksia on jo nähtävillä SYKEn metatietopalvelusssa. Kirjoita hakuruutuun ”FEO” ja valitse avainsanoista ”luontotyyppien uhanalaisuus”. Mukana on myös viranomaisille tarkoitettuja aineistoja, jotka ovat käytettävissä ainoastaan ympäristöhallinnon sisäisessä paikkatietojärjestelmässä.

Avoin tieto -sivut
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto

SYKEn metatietopalvelu
https://ckan.ymparisto.fi/

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta