Tarinakartassa esimerkkejä kaukokartoituksen mahdollisuuksista luontotiedon lähteenä

Kaukokartoituksen laajempi käyttöönotto biodiversiteetin seurannoissa tarvitsee nykyistä laajempaa keskustelua sen tuomasta lisäarvosta. FEO-hankkeessa toteutettuun tarinakarttaan on koottu esimerkkejä siitä, miten kaukokartoituksella voidaan tuottaa tietoa eri luontokohteista. Kehitystä edistetään useassa eri hankkeessa, joiden työtä pyritään yhdistämään FEO-hankkeessa.

FEO-hanke tavoittelee kaukokartoituksen nykyistä laajempaa käyttöönottoa osana luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Aiheeseen liittyviä kommentteja ja palautetta voi lähettää palautelaatikon kautta.

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta